Добре дошли в Сано-България

Сано е голяма европейска марка за минерални фуражи, мляко за телета и специалитети за съвременно хранене на животните. С ръст от над 20% годишно, независими дъщерни компании в над 15 страни в Европа и пет модерни производствени обекти, Сано слагат жалони в селското стопанство за здравословно
и печелившо хранене на животните. По този начин уникалната концепция за консултиране на Сано е ключът към успеха.
Основана през 1976 г., в Сано сега работят повече от 600 служители в Европа и компанията иска да се разширява непрекъснато.
Сано не познава граници.


Labacsil Duo

Labacsil Duo - добавка за силажиране на царевица за силаж.

Начин на употреба:

10 кг соли на органични к-ни + 100 гр бактерии в 50 литра вода.

1 литър за 2 тона зелена маса царевеца


Luzerne Trio

Labacsil Trio - добавка за силажиране на люцелцерна и тревни фуражи 

Начин на употреба: 

10 кг соли на органични к-ни + 200 гр бактерии и ензими в 40 - 80 литра вода.

1 - 2 литра за тон люцернов силаж

 


Protamilk-Sync

Една успешна година на Protamilk Sync в животновъдните ферми.

Protamilk Sinc ефективен источник на протеин и енергия за млечни крави. Protamilk Sync синхронизира храносмилателните процеси в търбуха и червата.

Осигурява оптимална хранителна среда на микрофлората в търбуха. Повишава продуктивността. По - ефективно използване на фуражите, намалява количеството на неусвоените хранителни в-ва.

Влагане: 1-4 кг на глава дневно.


© Сано-модерни храни за животни ООД